יום א', יח’ בתמוז תשע”ט
דף הבית דבר המנהלת מרחבי כיתות מקצועות הלימוד אלבום תמונות חדר מורים יצירת קשר

מטרה א': קידום למידה משמעותית שתוביל להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינותיעד 1 (חובה ): לתכנן וליישם תהליכי הוראה – למידה מגוונים וחדשניים המפתחים ומטמיעים תפקודי לומד. יעד 2 (חובה): ליישם דרכי הערכה מגוונות המכוונות להערכת כלל תפקודי הלומד.ü יעד 3: לאתר ולהעניק מענה מקצועי ודפרנציאלי לתלמידים על כל הרצף ההתנהגותי והלימודי באופן המחזק ומטפח את עוצמותיהם. מטרה ב': חיזוק החינוך למצוינות ערכית ואזרחיתיעד 1 (חובה): לפתח ולבסס מעורבות חברתית פעילה בתוך ביה"ס ומחוצה לו יעד 2: לקדם שותפות הורים כבסיס לאקלים מיטבי. מטרה ג': חיזוק מעמדו ויכולתו של החינוך הציבורי לתת מענה מיטבי לכלל החברה הישראלית יעד 1: יצירת תרבות ארגונית של למידה והתנסות.